CARRIER - Operátor / Beroun

Pro výběrové řízení na tuto pracovní pozici bude personální agentura DP WORK s.r.o., IČ: 27944719, se sídlem Vodičkova 791/41, Praha, Nové Město, jakožto správce, zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (dále také jen „GDPR“). Zpracování osobních údajů bude pro správce provádět společnost LMC s.r.o., IČO: 26441381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 17000, prostřednictvím svých elektronických systémů. Zobrazit více

Společnost DP WORK s.r.o., IČ: 27944719, se sídlem Vodičkova 791/41, Nové Město, 110 00 Praha 1, sp.zn. C 128365 vedená u Městského soudu v Praze, kontaktní e-mail: gdpr@dpwork.cz, kontaktní telefon: 800 310 013, webové stránky: http://www.dpwork.cz/ochrana-osobnich-udaju (dále jen „Společnost“), jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje uchazečů o zaměstnání, kteří mají zájem o zprostředkování zaměstnání u Společnosti nebo třetích osob.
Společnost jako personální agentura realizuje výběrová řízení na volné pracovní pozice, a to buď na pracovní pozice přímo u Společnosti, anebo u třetích osob, které oslovily Společnost, aby pro ně vyhledala vhodné uchazeče na volné pracovní pozice. Přihlášením do výběrového řízení na konkrétní pracovní pozici vyplněním formuláře na webových stránkách provozovaných společností společnost LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, prostřednictvím nichž inzeruje Společnost volné pracovní pozice, dáváte najevo svůj zájem o to ucházet se o konkrétní zvolené pracovní místo a jednak o uzavření (pracovní) smlouvy.
V této souvislosti Společnost zpracovává osobní údaje, které získá během výběrového řízení na volné pracovní pozice. Nelze vyjmenovat veškeré zpracovávané osobní údaje, neboť uchazeč poskytuje údaje v životopise a připojených přílohách, kde se kategorie osobních údajů mohou různit. Zpravidla Společnost zpracovává následující osobní údaje:
jméno, příjmení, titul; datum a místo narození; adresa trvalého bydliště; telefonní číslo; e-mailová adresa; praxe, pracovní zkušenosti a informace o předchozím zaměstnání; vzdělání; občanství; jazykové dovednosti; absolvované kurzy, školení a certifikáty; znalosti a dovednosti; osobní zájmy; informace o držitelství řidičského průkazu; fotografie; další informace uvedené v životopise nebo poskytnuté Společnosti v průběhu výběrového řízení.
V souvislosti s tím Společnost osobní údaje předává svému smluvnímu partnerovi, pro něhož výběrové řízení realizuje a který nabízí konkrétní volné pracovní místo, aby tak došlo k naplnění účelu výběrového řízení.

Další informace o zpracování Vašich osobních údajů, kde se seznámíte mimo jiné s Vašimi právy v souvislosti se zpracováním osobních údajů, naleznete zde: http://www.dpwork.cz/ochrana-osobnich-udaju, a dále jsou k dispozici k nahlédnutí na provozovně Společnosti, kde probíhá nábor zaměstnanců.

Další informace o zpracování údajů společností LMC s.r.o., IČO: 264 41 381, se sídlem Praha 7, Jankovcova 1569/2c, PSČ 170 00 poskytuje pověřenec pro ochranu osobních údajů Jan Svoboda, e-mail: dpo@lmc.eu, resp. jsou dostupné na https://www.lmc.eu/cs/zasady-ochrany-soukromi/.

Osobní údaje
Kontaktní údaje
Komentáře a přílohy